De både brandväggarna håller inte anser SÖRF som nu kräver att dessa byts ut till dörrar och fasta trappor.

De både brandväggarna håller inte anser SÖRF som nu kräver att dessa byts ut till dörrar och fasta trappor. Foto: SÖRF.

Kommunen får bakläxa – räddningstjänsten kräver åtgärder på skola

Inga utrymningsövningar har genomförts på 2,5 år

SJÖBO.

Det kommunala bostadsbolaget Sjöbohem måste utföra säkerhetsåtgärder på Emanuelskolan. Vid en inspektion upptäcktes att utrymningsvägarna från slöjdsalarna inte håller måttet.

Av
André Kvist

Vid en inspektion av Emanuelskolan i Sjöbo upptäcktes brister som Sjöbohem nu måste ta tag i. Det gäller utrymningsvägarna från sy- och träslöjdsalarna. De nuvarande stegar som löper längs fasaden är inte säkra.

Enligt skolans brandskyddsansvarige så har man inte genomfört några utrymningsövningar på drygt 2,5 år. Anledningen är att ingen vill ta ansvar för vad som kan hända om någon faller ned och skadas vid en övning. Fallrisken från stegarna är anledningen, uppger rektorn.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, SÖRF, anser att utrymningsstrategin från slöjdsalarna inte är acceptabla. Fallrisken är överhängande när barn och vuxna ska klättra ut och ned.

Därför kräver man nu att fasadstegarna ersätts med dörr och fast trappa till marken vid båda salarna. Åtgärderna ska vidtas senast den 31 maj.

Publicerad 22 January 2019 11:08