Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos.com

Vägarbete påverkar trafiken på Parkgatan

Ny vattenledning ska dras

RYDSGÅRD.

Ett VA-arbete på Parkgatan i Rydsgård gör att framkomligheten begränsas.

Av
Emma Brännman

Från och med nästa vecka utför Skurups kommun VA-arbeten på Parkgatan i Rydsgård. En ny dagvattenledning ska läggas ner i gatan vilket gör att framkomligheten under tiden är begränsad. Arbetet beräknas ta ungefär sex veckor. Sträckan som arbetet utförs på är mellan Norregatan och Tvärgatan.

Publicerad 18 January 2019 09:46