Länsstyrelsen i Skåne ser allvarligt på att kvinnan bedrivit verksamheten utan tillstånd.

Länsstyrelsen i Skåne ser allvarligt på att kvinnan bedrivit verksamheten utan tillstånd. Foto: Mostphotos, genrebild.

Hundägare riskerar dryga böter för brister

I tre år har brister upptäckts – nu sätter myndigheten ner foten

TOMELILLA.

Länsstyrelsen är kritisk till hur kvinnan har hand om sina hundar. Nu förbjuder de henne att hålla för många och ålägger henne att åtgärda brister. Skulle detta inte ske riskerar hon tiotusentals kronor i böter.

Av
André Kvist

Kvinnans hantering av sina hundar har varit föremål för granskningar av länsstyrelsen under flera år. Redan i maj 2015 uppdagades att en hund var i behov av vård, flera hade långa klor och två var överviktiga. Det fanns även brister i utrymmen och skaderisker för hundarna.

Två år senare uppdagades nya brister efter att hundägare bytt bostad. Denna gången var djuren i bra skick men deras utrymmena följde ännu inte reglerna.

Under årens lopp har kvinnan haft mellan 13 och 18 hundar. Korrespondansen mellan myndigheten och kvinnan har främst handlat om tillståndsansökningar för att ha så många djur och kritik riktad mot hur hundarna hålls.

Vid den senaste kontrollen i september 2018 upptäcktes 18 hundar som var över 12 månader. Något som kräver tillstånd, vilket kvinnan inte hade. I december avslog länsstyrelsen hennes ansökan om tillstånd.

I dagarna beslutade länsstyrelsen att förbjuda kvinnan från att "utan tillstånd hålla, föda upp, sälja och förvara eller utfodra hundar i större omfattning eller yrkesmässig".

Detta ska efterlevas snarast, skriver länsstyrelsen, senast om tre veckor. Om inte det efterföljs riskerar hundägaren löpande vite om 5 000 kronor per hund och kontrolltillfälle. Med 18 hundar plus kontrollen blir det 95 000 kronor.

Kvinnan måste även åtgärda brister som en upphöjd liggplats minst en halv meter ovanför marken till samtliga hundar. Samt att det finns sol- och regnskydd i rastgårdarna där hundarna hålls.

Fakta:

Driva verksamhet med hund utan nödvändigt tillstånd

Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större omfattning

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar mot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring (16 § djurskyddslagen).

Följande verksamheter med hund ska anses vara av större omfattning:

1. hållande av 10 eller fler hundar äldre än 12 månader,

2. uppfödning av 3 eller fler kullar per år,

3. upplåtande av 3 eller fler hundar per år,

4. försäljning av hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning,

5. försäljning av 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning, samt

6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler hundar. (4 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 §

Publicerad 18 January 2019 08:00