Ystad anstalt har den högsta säkerhetsnivån för kvinnor.

Ystad anstalt har den högsta säkerhetsnivån för kvinnor. Foto: Wikimedia Commons.

BH-visitiation på kvinnlig anstalt kritiseras inte

JO anser att ord står mot ord

YSTAD.

Två kvinnliga intagna kritiserade anstalten i Ystad då man tvingades ta av sig underkläder som gav utslag i metalldetektorn inför andra intagna och manlig personal vid förflyttning. Justitieombudsmannen har nu granskat anmälningarna och kommer inte rikta kritik mot anstalten

Av
André Kvist

I december 2017 kom två anmälningar in till JO från kvinnoanstalten i Ystad. Två intagna riktade stark kritik mot Kriminalvården och ansåg att man bröt mot både fängelseförordningen och fängelselagen.

Det var när intagna skulle förflyttas som problem uppstod. På sommaren hade man infört att underkläder som gav utslag av metalldetektorn vid visitationer måste tas av inför andra intagna och personal, som ofta är manlig. Efter visitationen måste de intagna bära underkläderna i handen till sysselsättningen.

Denna rutin, som senare implementerades på hela anstalten i december, anses av de både anmälarna som mycket kränkande.

"Det är oerhört kränkande och förnedrande för alla kvinnliga intagna", skriver de båda.

Kriminalvården har i sitt yttrande till JO påpekat att man tillhandahåller bh som inte ger utslag av metalldetektorn men efter förslag från intagna som vill ha sina egna godkänt detta. Många intagna väljer privat bh:ar som ofta har en metallbygel vilket ger utslag. Rutinen har varit att man inte fick använda dessa till och från sysselsättning utan endast under fritid.

Det skedde sedan förändringar som tillät dessa privata underklädesplagg under förutsättning att den tas av på avdelningen och bärs till detektorbågen. Sedan får man ta den på sig efter visitation. Enligt anstalten har det funnits möjlighet att göra det enskilt på en toalett eller gå tillbaka till avdelningen om man glömt, samt att kvinnlig personal ska ha funnits på plats.

"En detektorbåge kan inte känna skillnad på metall och metall. Ifall de intagna tilläts att gå igenom metallbågen med privata bh:ar som ger utslag skulle det innebära att en visitation måste ske vilket får anses som mer ingripande än att den intagne får bära sin bh i handen eller i en påse."

Utifrån anmälningarna och Kriminalvårdens yttrande gör JO bedömningen att i vissa delar står uppgift mot uppgift. Man anser att ytterligare bedömning inte skulle leda till något annat resultat och väljer att inte kritisera anstalten.

Fakta

Anstalten Ystad är ett fängelse med säkerhetsklass 2 vilket är högsta säkerhetsklass för kvinnor.

Publicerad 18 January 2019 11:58