Kallbadhuset i Båstad kanske kan inspirera kommunstyrelsens beslut. Jeanette Ovesson (M) tycker att idén är bra.

Kallbadhuset i Båstad kanske kan inspirera kommunstyrelsens beslut. Jeanette Ovesson (M) tycker att idén är bra. Foto: Simrishamn kommmun & Mostphotos.

Beslut bäddar för nytt kallbadhus – går vidare till utredning

Ovesson: "Vågar inte vara alltför optimistisk"

SIMRISHAMN.

Kommunstyrelsen tog beslut att man ska fortsätta utreda ett kallbadhus i Simrishamn. Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson (M) är positiv men ser svårigheter att finansiera kallbadhuset.

Av
André Kvist

För nästan exakt ett år sedan kom ett medborgarförslag in angående ett kallbadhus. Denna föreslås ligga i anslutning till hamnen eller i närheten av stadskärnan. Inspirationen var hämtad från Malmö och Helsingborg som länge haft kallbadhus.

Ärendet har nu genomgått beredning och under onsdagens möte väntas man besluta om hur man går vidare. Antingen avslås förslaget och möjligheten till ett kallbadhus är därmed borta.

Eller så kommer kommunstyrelsen överens om att samhällsbyggnadsnämnden i samråd med kultur- och fritidsnämnden ska utreda förslaget vidare i samband med den pågående utredningen kring fortsätningen av Sjöfartsstråket.

Kommunstyrelelsens ordförande Jeanette Ovesson (M) ställer sig positiv till ett kallbadhus i Simrishamn men hon ser också finansiella svårigheter vilket gör förslaget svårt att förverkliga.

– Jag tycker att det är en bra idé men allt handlar om finansieringsmöjligheter. Jag vet att vår kommun har stora nödvändiga investeringar i bland annat VA-nätet, underhåll av fastigheter och gator framöver. Därför vågar jag inte vara alltför optimistisk., säger hon.

Beslutet under sammanträdet var att fortsätta utreda möjligheterna till ett kallbadhus. De båda nämnderna ska nu utreda förslaget i samband med Sjöfartsstråket. Ovesson poängterar att inget är klart, först när utredningen är gjord kan ett definitivt beslut fattas utifrån underlaget som presenteras.

Publicerad 17 January 2019 11:43