Medlemmarna i byalaget gläds att bygget snart ska starta. Från vänster: Marita Melos, Jon Leifsson och ordförande Pia Åhman.

Medlemmarna i byalaget gläds att bygget snart ska starta. Från vänster: Marita Melos, Jon Leifsson och ordförande Pia Åhman. Foto: André Kvist.

Snart byggstart av den nya marknadslplatsen

Byalaget: "Det känns jättebra!"

LÖVESTAD.

Projekteringen är i det närmaste klar och nu är det dags för upphandling. Redan i april planerar man sätta spaden i marken. Grönområdet mitt i stan omgestaltas för att passa alla invånare med boulebanor, pulkabacka och skatepark.

Av
André Kvist

– Nu är vi inne i slutskedet av projekteringen att ta fram ritningar och förfrågningsunderlag. Det förväntar vi oss är klart i slutet av januari. Sedan är det upphandlingen, så tidigast i april kan vi sätta spaden i marken, berättar gatuchef Christel Wohlin vid Sjöbo kommun.

Redan 2015 kom Lövestadsbygdens byalag in med ett förslag på vad man vill ändra och lägga till på grönytan mitt i samhället. Efter flera år av beslut, skissande och remisser är det nu nära att ta fart på riktigt.

I mitten av januari påbörjas arbetet med den gång- och cykelväg som går längs med marknadsplatsen. Vatten och avlopp är det man ger sig i kast med. Så fort upphandlingen är klar ska man sätta igång arbetet med att göra grönytan till en park.

– Dels kommer belysningen ses över så det blir en trygg belysning. Sedan är området indelat i fyra etapper, i den första ska det skapas en yta för boule.

Gatuchef Christel Wohlin pekar ut hur grönytan kommer förändras till sommaren.

Gatuchef Christel Wohlin pekar ut hur grönytan kommer förändras till sommaren. Foto: André Kvist.

Boulebanan kommer även fungera som isbana vintertid. Man anlägger en ny grillplats, åtskilliga björkar och buskage planteras, samt en utbyggnad av lekplatsen och en pulkabacke. Vid bilparkering ska asfalten tas bort och här ska det anläggas en skatepark och en multiplan för olika sporter. Denna sista bit är dock inte helt klar.

– Etapp 4 lägger vi ut som option, då vi inte vet kostnaden riktigt ännu. Det är planlagt för en multiplan men det kostar runt 600 00 så vi får se om vi får utrymme för det, säger Christel Wohlin.

Gestaltningsförslag av Lövestad marknadsplats.

Gestaltningsförslag av Lövestad marknadsplats. Foto: Sjöbo kommun.

Byalaget kom in med förslag redan 2015 och har sedan dess varit väldigt drivande i planerna. När det nu börjar hända saker är Marita Melos från organisationen väldigt nöjd.

– Det känns jättebra! Vi har varit osäkra om vi kan ha marknaden i april men arbetet sätter igång efteråt, säger hon.

Etapp 4 tar något längre tid men de övriga planeras vara klara redan innan semestern. Arbetet är budgeterat till 1,6 miljoner, Boverket stöttar med hälften av summan.

Föroreningar i marken har hittats efter provtagningar. Utifrån borrprover har man hittat en förhöjd halt av arsenik, något som åtgärdas i och med bygget.

– För att vara ett gammalt järnvägsområde så är det få föroreningar, det kunde varit betydligt värre. Vi kommer gräva upp marken och rena jorden, vi kör efter försiktighetsprincipen, säger Christel Wohlin.

Foto: André Kvist.

Bygget kommer inte påverka vårmarknaden i april men höstmarknaden i september kommer få en helt ny omgivning. Byalaget har också fler planer för området.

– När det är gjort är det ingenting som säger att vi inte kan fortsätta utveckla. Vi har idéer om ett utomhusgym och en slinga för promenader eller för att springa. Sen planerar vi för permanenta marknadsstånd mot Ica, berättar Marita Melos.

Publicerad 12 January 2019 07:00