Ska en robot ta över arbetsuppgifter som för närvarande utförs av kommunens handläggare?

Ska en robot ta över arbetsuppgifter som för närvarande utförs av mänskliga handläggare? Foto: Mostphotos.com

Skurup utreder införande av handläggarrobot

Kan följa efter Trelleborg som var först ut att införa robotlösning

SKURUP.

Ska Skurups kommun låta en robot handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd i fortsättningen? Förslaget som nu har utretts kommer från Centerpartiet.

Av
Emma Brännman

En handläggarrobot är en programvara som kan utföra vissa arbetsuppgifter som en vanlig handläggare gör. Det kan till exempel handla om ansökan om ekonomiskt bistånd och ansökan om serviceinsatser. Förra året föreslog Centerpartiet att en sådan robot skulle införas i Skurups kommuns verksamhet.

Trelleborgs kommun var först i landet med att införa en handläggarrobot. Därefter har flera kommuner följt efter. Handläggarrobotar används också inom ett flertal myndigheter. I en utredning av för- och nackdelarna med att införa en robot i Skurups kommun har individ- och omsorgsförvaltningen tittat på just Trelleborg. Av utredningen framgår att i Trelleborgs kommun beräknar roboten cirka 75 procent av de 300–400 ansökningar om försörjningsstöd som inkommer varje månad. I 35 procent av dessa fattar handläggarroboten beslut till den enskilda. I övriga ärenden svarar handläggare för besluten. Det finns dock ingen statistik över antalet överklagningar sedan handläggarroboten infördes. Antalet ansökningar i Skurups kommun i oktober 2018 uppgick till 106 ärenden.

Om Skurups kommun väljer att köpa in handläggarroboten från befintlig IT-leverantör kan kostnaderna bli betydligt lägre än om man väljer en helt ny leverantör. Om tjänsten köps in av befintlig leverantör uppgår månadskostnaden till 17 900 kronor, men vad som ingår är enligt utredningen inte helt klarlagt. Då tillkommer kostnad för införande samt licenskostnad. Det kan också vara nödvändigt med en ny server för 100 000 kronor.

En handläggarrobot har både för- och nackdelar.

"Digitaliseringen effektiviserar handläggningsprocessen till viss del och frigör tid för handläggare. När automatiserad handläggning införs får medarbetare mer tid till de sökande och och kan vara mer proaktiva och jobba förebyggande. Många människors situation är dock komplex och kräver komplicerade bedömningar. Stor delar av människorna har också behov av annat stöd som inte synliggörs genom handläggarroboten" står det i utredningen.

Nu är det upp till politikerna i kommunstyrelsen och fullmäktige att se över utredningen och fatta beslut om saken.

Publicerad 12 January 2019 07:00