Jättelokan är en invasiv växt som fått stabilt fotfäste i Sverige. Den är giftig och kan orsaka kraftiga brännblåsor om felaktigt hanterad.

Jättelokan är en invasiv växt som fått stabilt fotfäste i Sverige. Den är giftig och kan orsaka kraftiga brännblåsor om felaktigt hanterad. Foto: Mostphotos.

Kommuner kraftsamlar mot invasiva arter

Samlar in åsikter för att stoppa utbreddningen: "Väldigt viktigt"

SYDOST. Kommunerna Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn ske nu gemensamt arbete för att stoppa arter som nilgås, jätteloka och parkslide. Under januari och februari hålls informationsmöten där allmänheten bjuds in.

Av
André Kvist

Som ett led i kampen mot invasiva arter tar kommunerna i sydöstra Skåne nu nya tag. Markägare och allmänheten bjuds in till informationsmöten för att samla åsikter inför arbetet att stoppa dessa arter.

– Både markägare och privatpersoner är varmt välkomna till mötena. De är informationsmöten men också nödvändiga för att samla upp tankar och frågor kring invasiva arter. Detta är väldigt viktigt inför vårt kommande samverksansarbete mellan oss kommuner och olika markägare, säger projektledare Erik Rosenblad på Ystads kommun och fortsätter

– Vi behöver se till att även villaägare samt människor som vistas i naturen i vår region förstår hur man bäst hanterar invasiva arter och bidrar till att vi får bukt med dem.

Totalt hålls fem möten de närmaste veckorna inom ramen för Leader-projektet Samverkan invasiva arter. Arter som jätteloka, parkslide och nilgås utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden, mot unika naturmiljöer och mot jord- och skogsbruk.

De kan även orsaka stora bekymmer i villaträdgårder och kolonilotter. Kostnaderna för skador som dessa invasiva arter orsaker uppgår till drygt 12 miljarder euro per år inom EU. Inom EU är 49 arter utpekade som invasiva och främmande.

– De som vi måste hantera är jättelokal och jättebalsamin främst. Det är dessa som upplevs som mest besvärande. Samt parkslide som inte finns med på EU:s lista, berättar Erik Rosenblad och fortsätter:

– Vi fokuserar på de arter som upplevs som det största problemet. Dessa möten kan ge oss förslag och tankar från folk på vad för stöd man behöver. Det går inte att göra något vettigt om man inte gemsamt gör en ansträngning.

    Mötena hålls i Kivik 16/1 kl. 19-21 på Äppelgården, i Köpingebro 22/1 kl. 18-20 på Fritidsgården, i Smedstorp 29/1 kl. 18-20 i Medborgarhuset, i Blentarp 5/2 kl. 18-20 på biblioteket och i Vollsjö 12/2 kl. 18-20 på Ågården.  

    Från den 1 augusti 2018 innehåller miljöbalken bestämmelser som innebär att myndigheter ska få tillgång till privat mark för att beskämpa invasiva främmande arter.

    Projektet leds av Ystads kommun och övriga projektmedlemmar är Tomelilla, Simrishamns och Sjöbo kommuner. 

    Finansieringen sker via EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, via LEADER sydöstra Skåne.

Källa: Ystad kommun.

Publicerad 10 January 2019 11:48