Naturområdet Bräknehus.

Naturområdet Bräknehus. Foto: Skurups kommun

Bräknehus stängs av för besökare

Gallring av träd och rensning i dammar

SKURUP.

Bräknehus stängs tillfälligt. Detta då träd ska gallras för att stärka skogens livskraft och förbättra för besökare.

Av
Emma Brännman

Naturområdet Bräknehus håller stängt för besökare den 14–28 januari. Under tiden ska stora träd gallras för att öka skogens livskraft. Träden står för nära varandra vilket hindrar dem från att växa ordentligt. Genom att skogen gallras hoppas Skurups kommun även att tryggheten ska öka eftersom det blir lättare att se mellan träden.

Det i sin tur hoppas kommunen ska leda till att fler utnyttjar Bräknehus för lek, motion och sociala aktiviteter.

"Det innebär att folkhälsan främjas. Att vistas i naturen kan på sikt få barn och ungdomar mer intresserade av djur och natur – de får en större förståelse för hur vi påverkar naturen" skriver kommunen på sin webbplats.

Vidare ska lövsly rensas från de två dammarna, vilket gagnar växt- och djurlivet eftersom solinstrålningen ökar. Projektet finansieras med medel från Naturvårdsverket via den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Publicerad 10 January 2019 13:28