Eric Mårtensson.

Eric Mårtensson. Foto: Sven Rosborn/Creative commons

Troligtvis ingen gata till Mårtenssons minne

Skurupsprofilen ser inte ut att få en egen gata enligt utredning

SKURUP.

Sten Hamberg (M) ville hedra den nyligen bortgångna Eric Mårtensson genom att namnge en gata efter honom. Förslaget ser inte ut att bli verklighet.

Av
Emma Brännman

Lokaltidningen har tidigare skrivit om förslaget från Sten Hamberg (M) att namnge en gata efter Skurupsprofilen Eric Mårtensson, som gick bort i augusti. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsberedningen som i sin tur remitterat den till serviceförvaltningen och när förslaget nu har utretts ser det inte ut att bli någon sådan gata.

I samhällsbyggnadsberedningens sedan tidigare antagna riktlinjer för namngivning av gator och vägar står att de inte uppkallas efter nu levande personer. Det finns dock inget i riktlinjerna som hindrar att en gata eller väg uppkallas efter en avliden person. I utredningen av förslaget påpekas dock att man dock bör vara försiktig med att uppkalla gator och vägar efter personer över lag.

Vidare hänvisas det till en FN-resolution där grundtanken är att bruket av memorialnamn generellt ska minska för att förhindra politiskt eller kommersiellt utnyttjande av kända personer. I FN:s rekommendation ingår också att en person som ska hedras med att få en plats eller gata uppkallad efter sig bör ha varit avliden i minst tre år, helst fem. Flera kommuner följer dessa rekommendationer.

Publicerad 09 January 2019 07:00