Under 2018 har handläggare arbetat i dubbla system vilket inneburit en extra belastning.

Under 2018 har handläggare arbetat i dubbla system vilket inneburit en extra belastning. Foto: Mostphotos.

Systembyte och nytt arbetssätt innebar hög arbetsbelastning

Enhetschefen: "Det har varit ett tufft år"

SIMRISHAMN.

Det gångna året har inneburit stora förändringar för handläggarenheten inom socialförvaltningen. Ett byte av verksamhetssystem och ett nytt fokus på individen i centrum har resulterat i att handläggningstiderna blivit längre och stundtals lett till avvikelser.

Av
André Kvist

En handläggning om boendestöd överskreds i slutet av året med 18 dagar. Det är en av ett totalt sex rapporterade avvikelser som skett under 2018 med orsaken att det är "hög arbetsbelastning" på handläggarenheten.

– Under året har vi bytt verksamhetssystem och det har varit rätt omfattande. Vi har arbetat i dubbla system och det har ökat arbetsbelastningen tillfälligt, berättar Anja Olofsson, enhetschef för omsorgshandläggarna i Simrishamns kommun.

Skiftet från det gamla systemet Safedock till det nya Lifecare drog igång redan i början av 2018. Men det var först i maj som man gick in i programmet fullt ut.

Det har inneburit att handläggarna fått arbete i dubbla system och att man samtidigt måste bygga upp det nya systemet för att passa verksamheten. Anja Olofsson berättar att det har varit en lång och stundtals tung process.

– Det nya verksamhetssystemet kommer inte färdigt utan här har vi tillsammans med projektledare byggt upp hur det ska se ut. Allt för att få en tydlig handläggningsprocess vid handläggning av ärende men även en tydlighet i beslut som skickas till personen som ansökt, säger hon.

En bidragande orsak till att det blir avvikelser är även att underlag inte kommer in i tid. Så fort man överskridit en handläggningstid måste personalen enligt reglerna skriva en avvikelse.

– Vårt mål är alltid att hålla handläggningstiden men på grund av den tillfälliga ökade arbetsbelastningen har handläggningstiden i ett fåtal ärende överskridits. Vid genomlysning av dessa kan vi konstatera att det inte medfört några konsekvenser för den enskilde.

Samtidigt har man omdanat verksamheten så att det är uppbyggt efter individens behov i centrum. Även detta har man byggt in i systemet. Nu börjar man komma i fas och det gamla systemet är borta.

– Det har varit ett tufft år, att arbete i två system, men nu hoppas vi att tunneln blir ljus i det nya året, avslutar Anja Olofsson.

Publicerad 09 January 2019 07:00