Kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) vill stärka dialogerna mellan olika aktörer.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) vill stärka dialogerna mellan olika aktörer. Foto: Press/Sjöbo kommun.

Ny strategi för näringslivet när styrelsen tar över ansvaret

Weberg: "Jag skulle vilja ha ett näringslivsråd i Sjöbo"

SJÖBO.

Med det nya året så tar kommunstyrelsen tillbaka ansvaret för näringslivsfrågor. Inom kort ska en strategi presenteras utifrån den visionsbild som skapades 2017.

Av
André Kvist

Den nya näringslivsstrategin ska presenteras av kommunstyrelsen under januari. Det ska vara ett av flera styrdokument för kommunen. Strategin är framtagen utifrån workshops, enkäter och intervjuer som gjordes i arbetet med Vision 2034 under 2017.

Tanken är att nämnder ska utgå från strategin och sin verksamhets perspektiv. För att på så vis skapa en gemensam och långsiktig strategi för arbetet med näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) menar att detta ska skapa bättre förutsättningar för företag i kommunen.

– Jag skulle också vilja ha ett näringslivsråd i Sjöbo kommun. Det har vi inte haft tidigare. Modellen hämtar jag från våra möten med LRF:s kommungrupp två gånger per år. Där lyfter de och vi frågor som är viktiga för den gröna näringen. Näringslivsrådet ska vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, tjänstepersoner och företrädare för det samlade näringslivet, säger han i ett pressmeddelande.

Magnus Weberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Magnus Weberg (M) kommunstyrelsens ordförande. Foto: Sjöbo kommun.

Publicerad 08 January 2019 14:13