Det tog flera år av kamp mot skolan innan eleven blev utredd och diagnoser som dyslesxi och ADHD uppdagades.

Det tog flera år av kamp mot skolan innan eleven blev utredd och diagnoser som dyslesxi och ADHD uppdagades. Foto: Mostphotos.

Elev nekades utredning – sedan upptäcktes flera diagnoser

Ivo anser inte att skolans personal gjort något fel

SKURUP.

Vårdnadshavaren påpekade upprepade gånger att det behövdes en utredning. Skolan ville avvakta då skolpsykolgen och skolsköterskan inte ansåg att en utredning behövdes.

Av
André Kvist

En elev vid en skola i Skurups kommun hade svårt att samverka med andra elever och klarade inte av skolmålen. Vårdnadshavaren ville flera gånger att det skulle ske en utredning men skolan sade nej eftersom varken skolans psykolog eller sköterska ansåg att det behövdes göras.

Trots att indikationer om möjliga diagnoser uppmärksammades redan i förskoleålder ville skolan avvakta, skriver vårdnadshavaren i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Vägran från skolan har lett till stora problem för barnet och familjen.

"...trots påtagliga problem i skolan som sedan har resulterat i psykiskt lidande, socialt handikapp, ej godkända betyg i kärnämnen, mobbning."

Vårdnadshavaren lyckades till slut få barnet utrett genom att förbigå skolan. Hen diagnostiserades bland annat med dyskalkyli (matematiksvårigheter), dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) och ADHD.

Barnet ska även ha nekats kontakt med kurator då denna kontakten endast var till för äldre barn, enligt anmälande vårdnadshavare.

Ivo har nu tagit ställning till anmälan och konstaterar att skolpersonalen inte har gjort fel: "Utredningen har inte kunnat påvisa att den medicinska elevhälsan fördröjt elevens utredning". Man har inte funnit skäl för att eleven borde ha remitterats vidare för utredning.

Publicerad 06 January 2019 00:00