Kommunen får bakläxa efter att ha stängt av en elev som knivhotat personal och elever.

Kommunen får bakläxa efter att ha stängt av en elev som knivhotat personal och elever. Genrefoto: Mostphotos.com

Fel av skolan att stänga av elev som knivhotat

TOMELILLA.

Förvaltningsrätten gör bedömningen att en skola i kommunen som stängt av en elev efter knivhot har agerat fel.

Bakgrunden till beslutet handlar om att en grundskoleelev på en skola i kommunen stängts av från skolan under en veckas tid efter att ha knivhotat en elev och en lärare på en klassutflykt i slutet av vårterminen. Under avstängningen beslutades att skolan skulle utreda hur man kunde säkerställa en trygg skolgång för eleven och hans kamrater.

Eftersom eleven sedan tidigare fått beviljat ledighet under den aktuella tiden för avstängningen beslutade skolan att hemundervisning inte skulle ske. Eftersom avstängningen låg i nära anslutning till skolavslutningen bestämde man att eleven skulle stanna hemma de sista dagarna på terminen också och återkomma på avslutningsdagen.

Eleven hävdar dock att han "inte fått sin lagstadgade rätt till skolundervisning eller sociala sammanhang tillgodosedda".

Förvaltningsrätten menar att en avstängd elev måste kompenseras för den undervisning som han eller hon går miste om till följd av en avstängning. Förvaltningsrätten anser att ett aktivt erbjudande om kompensation genom någon form av ytterligare undervisning därmed förutsätts för avstängning. Eftersom eleven inte erbjudits kompensation dömer förvaltningsrätten att beslutet om avstängning ska upphävas.

Publicerad 04 December 2018 06:00