Torbjörn Jeppsson och Mats Hallqvist.

Torbjörn Jeppsson och Mats Hallqvist. Foto: Emma Brännman

Återvinningscentralen i Skurup: "Följer de inte reglerna så blir de utkörda direkt"

Id-kontroll ska minska stölder och hot mot Sysavpersonal

SKURUP.

Från och med hösten 2019 inför Sysav id-kontroll på alla sina återvinningscentraler. Anledningen är de ökade stölderna och hoten mot personalen.
– Det är ett led i vårt arbete med att förbättra vår arbetsmiljö, säger Lars Carrick, avdelningschef på Sysav

Av
Markus Celander

Emma Brännman

Lars Carrick betonar att de allra flesta som kommer till återvinningscentralerna är skötsamma.

– De sorterar och slänger sina grejer i de rätta containrarna. Men det finns en liten klick som beter sig illa, de stjäler, framförallt då elektronik och bilbatterier, och uppträder hotfullt mot vår personal.

Varför kan inte jag ta en datorskärm som någon slängt, till exempel, om jag frågar personalen först?

– När avfallet är kastat övergår ägandet av detta till Sysav. Vi vill inte att någon tar avfallet från oss eftersom det är viktigt att vi återvinner avfallet på rätt sätt så att inte miljön skadas.

Problemet med hot och stölder har eskalerat de senaste tre, fyra åren, enligt Lars Carrick. Därför har Sysav påbörjat sitt säkerhetsarbete – man har anlitat vaktbolag både dag- och natt och utbildat sin personal i hot- och våldssituationer, och nästa år införs alltså id-kontroll för att komma in på återvinningscentralerna.

– Andra avfallsbolag och kommuner har id-kontroller sedan tidigare, och där har stölderna och bråken minskat. Som det är nu vet vi ju inte vem det är som befinner sig på våra återvinningscentraler, och när bråk uppstår vill de här personerna som regel inte uppge vem de är.

Både Lions och Myrorna har containrar på återvinningscentralen där de tar emot prylar och kläder som kan återanvändas. Här pratar Karin Lundquist, Lions, med Mats Hallqvist och Torbjörn Jeppsson.

Både Lions och Myrorna har containrar på återvinningscentralen där de tar emot prylar och kläder som kan återanvändas. Här pratar Karin Lundquist, Lions, med Mats Hallqvist och Torbjörn Jeppsson. Foto: Emma Brännman

Id-kontrollen kommer även att göra det lättare för de företag som regelbundet använder sig av återvinningscentralerna. Dessa företag ska egentligen betala för att slänga sitt avfall där, men, medger Lars Carrick, det blir ofta en hel del diskussioner om detta.

– Nu löser vi det smidigt med att de betalar när de kör in.

Lars Carrick jämför det med att köra in i ett p-hus, men i stället för betalkortet så drar man sitt körkort när man ska in på återvinningscentralen.

– Det här kommer att frigöra mer tid för vår personal till att vara behjälpliga för det som de är där för att göra, i stället för att jaga tjuvar och banditer och diskutera med företag.

På återvinningscentralen i Skurup arbetar Torbjörn Jeppsson och Mats Hallqvist. På just den här centralen är de relativt skonade både från bråk och stölder.

– Jag har aldrig varit med om något personligen, men det har hänt att kunder uppträtt hotfullt mot kollegor. Är någon otrevlig så får man ta diskussionen. I Skurup är man rätt bra på att sortera och göra rätt överlag, men följer de inte reglerna så blir de utkörda direkt, säger Torbjörn Jeppsson.

För att kontrollera hur många som befinner sig på återvinningscentralen sitter bommar vid entrén. De räknar hur många som kör in per dag och de går att låsa om det är fullt inne på centralen.

Ett antal stölder har skett på centralen.

– Vi har haft några stölder här, men då har det varit nattetid. Vi tycker att det fungerar väldigt bra som det är nu. Vi är rätt så befriade från problem. Men de har det värre i de större städerna och kan id-kontrollerna hjälpa våra kollegor där så är det bra, tycker Mats Hallqvist.

Sysavs id-kontrollsystem planeras vara infört under hösten 2019.

Mats Hallqvist kontrollerar metallåtervinningen och konstaterar att mycket av det som slängs är helt och fullt brukbart.

Mats Hallqvist kontrollerar metallåtervinningen och konstaterar att mycket av det som slängs är helt och fullt brukbart. Foto: Emma Brännman

Publicerad 04 December 2018 10:37