Liam Karlsson, som jobbar på återvinningscentralen i Sjöbo, har upplevt både irriterad stämning och hot i sitt arbete.

Liam Karlsson, som jobbar på återvinningscentralen i Sjöbo, har upplevt både irriterad stämning och hot i sitt arbete. Foto: Julia Pileby

Id-kontroller ska öka Sysav-personalens trygghet

SJÖBO.

Från och med hösten 2019 inför Sysav id-kontroll på sina återvinningscentraler. Anledningen är de ökade stölderna och hoten mot personalen.– Det är inte ovanligt att folk är otrevliga när de kommer hit. Det förekommer också att vi blir hotade, säger Liam Karlsson, på Sysavs återvinningscentral i Sjöbo.

Av
Julia Pileby

Markus Celander

Lars Carrick, som är avdelningschef på Sysav, betonar att de allra flesta som kommer till återvinningscentralerna är skötsamma.

– De sorterar och slänger sina grejer i de rätta containrarna. Men det finns en liten klick som beter sig illa, de stjäl, framförallt då elektronik och bilbatterier, och uppträder hotfullt mot vår personal.

Problemet med hot och stölder har eskalerat de senaste tre, fyra åren, enligt Lars Carrick.

Därför har Sysav påbörjat sitt säkerhetsarbete – man har anlitat vaktbolag både dag och natt och utbildat sin personal i hot- och våldssituationer, och nästa år införs alltså id-kontroll för att komma in på återvinningscentralen.

– Andra avfallsbolag och kommuner har id-kontroller sedan tidigare, och där har stölderna och bråken minskat. Som det är nu vet vi ju inte vem det är som befinner sig på våra återvinningscentraler, och när bråk uppstår vill de här personerna som regel inte uppge vem de är.

Id-kontrollen kommer även att göra det lättare för de företag som regelbundet använder sig av återvinningscentralerna. Dessa företag ska egentligen betala för att slänga sitt avfall där, men, medger Lars Carrick, det blir ofta en hel del diskussioner om detta.

– Nu löser vi det smidigt med att de betalar när de kör in.

Lars Carrick jämför det med att köra in i ett p-hus, men i stället för betalkortet så drar man sitt körkort när man ska in på återvinningscentralen.

– Det här kommer att frigöra mer tid för vår personal till att vara behjälpliga för det som de är där för att göra, i stället för att jaga tjuvar och banditer och diskutera med företag.

På återvinningscentralen i Sjöbo jobbar Liam Karlsson. Han berättar att det inte är ovanligt med irriterade besökare.

– Det är inte ovanligt att folk är otrevliga när de kommer hit. Det förekommer också att vi blir hotade, säger han.

Han tror att många blir irriterade på återvinningscentralen för att de egentligen inte vill vara där.

– Folk kommer hit och vill snabbt komma härifrån. Ibland kanske det inte går så smidigt som de vill om det är mycket folk här. Då kan vi i personalen hamna i kläm när besökare blir irriterade, säger Liam Karlsson.

Han har aldrig själv blivit utsatt för fysiskt våld, men hört om andra som blivit utsatta för det. Verbala hot och arga besökare har han dock varit med om.

– Besökare kan säga att man "förtjänar stryk" eller att de ska döda en. Folk blir irriterade om de blir tillrättavisade.

Han tror att det nya systemet kommer bli en förbättring för arbetsmiljön.

– Det kommer nog minska hot och våld mot oss som arbetar här, säger han.

Sysavs id-kontrollsystem planeras vara infört under hösten 2019.

– Jag tror att det blir jättebra med id-kontroller. Jag har själv varit med om att det är irriterad stämning här när man lämnar skräp. Folk tutar och gestikulerar, säger Lennart Persson, som brukar besöka återvinningscentralen i Sjöbo ungefär en gång i månaden.

– Jag tror att det blir jättebra med id-kontroller. Jag har själv varit med om att det är irriterad stämning här när man lämnar skräp. Folk tutar och gestikulerar, säger Lennart Persson, som brukar besöka återvinningscentralen i Sjöbo ungefär en gång i månaden. Foto: Julia Pileby

Publicerad 03 December 2018 10:11