Genrefoto: Mostphotos.com

Så kan korsningen Södergatan-Fabriksgatan bli säkrare

SKURUP.

Trafiksituationen vid korsningen Södergatan-Fabriksgatan är hetsig och osäker för alla trafikanter och det behövs göras något. Det menar ett nytt medborgarförslag.

Av
Fredrik Magnusson

Trafiksituationen beskrivs i förslaget och förslagsskrivaren har försökt hitta alternativ för ett säkrare sätt att ta sig över Södergatan. Några alternativ i närheten finns inte. I förslaget står det bland annat "väjningsplikten gör att biltrafikanter bokstavligen kastar sig in på Södergatan och har då svårt att ta hänsyn till gång- och cykeltrafikanter".

En tillfällig lösning kan göra situationen bättre. I den ska det finnas en tydlig överfart för cyklister och fotgängare längs med bommarna och vidare ska trafikljus för samtliga trafikanter sättas upp för att stävja den hets som präglar korsningen. Förändringarna borde ske snarast då det är ett betydande antal trafikanter som dagligen passerar korsningen och risken att någon kommer att skada sig är stor.

Publicerad 02 December 2018 07:00