Bild (beskuren) av del av handelscentret.

Bild (beskuren) av del av handelscentret. Bild: Pressbild

Ystads nya handelsplats tar form

"Det som tidigare var rena handelsytor blir idag ofta gym eller snabbmatsrestauranger"

YSTAD.

Fyra av fem företag är klara för det nya handelscentret som ska byggas vid Dragongatan. Men det tog tid innan bitarna föll på plats.
– Vi har fått tänka om konceptet under resans gång, säger Jens Persson, projektledare och uthyrare på konsultföretaget Tam retail.

Av
Markus Celander

Sex år efter att detaljplanen togs fram kan fastighetsägaren Industrispår AB till slut börja bygga på sin mark vid Dragongatan. Bygglovs gavs nyligen för ett handelscenter med snabbmatsrestauranger, biltvätt och gym på sammantaget 3700 kvadratmeter. Ett koncept som växt fram först under de senaste två åren, berättar Jens Persson.

– I början låg vårt fokus på sällanköp, butiker som till exempel säljer möbler och andra skrymmande varor. Men mycket av denna handel sker numera via e-handel, och det har blivit svårare att få in sällanköpsaktörer som hyresgäster – många av dem ser över sina koncept och ytor.

Konceptet för handelsplatsen som ska uppföras på den gamla bilskroten kallas på branschspråk ”mixed use” eller "blandfastighet", och det är så här som konsulter som Tam retail generellt möter konkurrensen från e-handeln.

– Vår uppgift är att utveckla fysiska köp- och handelscenter åt fastighetsägarna. Vi tar hand om hela processen, från detaljplan till hyresgästmix och själva uthyrningen. Vi måste vara kreativa i en bransch som förändrats mycket. Det som tidigare varit rena handelsytor blir idag ofta lekland, gym eller snabbmatsrestauranger, för att uttrycka det kort.

Jens Persson, projektledare och uthyrare för Tam retail.

Jens Persson, projektledare och uthyrare för Tam retail. Foto: Pressbild

Handelscentret, som ska stå klart 2020, har alla förutsättningar för att få ett bra kundflöde, enligt Jens Persson – det kommer att vara citynära och ha starka etablerade företagsgrannar inom livsmedel och hem och fritid och ett stort sportkluster med inte minst Ystad Arena och det nya badhuset.

– Lägg till det att det finns 95 000 invånare i upptagningsområdet, att Ystad är en inflyttningsort och att handelscentret ligger tillgängligt avseende biltrafik, och dygnstrafiken är stor.

FAKTA. Handelscentret utgörs av två byggnader. I den ena finns Max Burger, och den andra delas mellan snabbmatskedjan Woki, biltvättskedjan Waxy och gymmet Nordic Wellness. Förhandlingar pågår med hyresgäster till de sista två lokalerna. Byggstart är beräknad till början av 2019 och inflyttning våren 2020.

Publicerad 30 November 2018 13:46