David Minchin, Vd ScandiVanadium.

David Minchin, Vd ScandiVanadium. Foto. Privat

Replik: "Vi lyssnar gärna på skåningarnas frågor och synpunkter"

David Minchin Vd på ScandiVanadium svarar på insändare från VetoNu

REPLIK.

REPLIK. Anita Ullman från nätverket Veto.nu vill (Lokaltidningen 26/11) att ScandiVanadium ska anordna ett offentligt informationsmöte om våra planer på att utvinna vanadin i Skåne. En metall som behövs för att framställa batterier som kan lagra stora mängder energi från till exempel vind- och solkraft. Att kunna lagra energi från förnyelsebara källor har av FN:s klimatpanel pekats ut som avgörande för att kunna bromsa växthuseffekten. Idag bryts vanadin främst i Kina, Ryssland och Sydafrika, under miljömässigt och socialt mycket tveksamma förhållanden.

ScandiVanadium kommer att genomföra informationsmöten. Vi lyssnar gärna på skåningarnas frågor och synpunkter – det är därför vi hela hösten rest runt på Österlen och träffat markägare, boende, lokala politiker, myndigheter och även Veto.nu. Och vi är faktiskt skyldiga att hålla informationsmöten – alla som söker miljötillstånd måste enligt lag genomföra öppna möten under den så kallade samrådsprocessen.

Men de större mötena ska genomföras när vi vet var vi vill utvinna vanadin. Det vet vi inte idag. Vi har tillstånd för att undersöka marken i ett stort antal områden, men ska så snart som möjligt avgränsa oss till betydligt mindre områden som är lämpliga ur ett geologiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Och det är först när vi vet var vi vill utvinna vanadinet som vi kan göra de utredningar som mer i detalj beskriver hur utvinningen ska gå till.

Men precis som geologiprofessorn Pär Weihed redogjort för (SVT Skåne 18/11) finns det miljövänliga och säkra metoder att utvinna vanadin. De kommer ScandiVanadium att använda. Svensk miljölagstiftning är stenhård, så en verksamhet måste vara miljövänlig och säker för att få tillstånd.

Den bromsa den globala uppvärmningen är den största prövning mänskligheten stått inför. Vi vill bidra till att vi klarar den utmaningen, och det gör vi med metoder som påverkar människor och miljö så lite som möjligt.

David Minchin

Vd, ScandiVanadium

Publicerad 30 November 2018 06:00