Generellt känner sig invånarna i de sydöstra delarna av Skåne otryggare i år jämfört med förra. Oron för inbrott har ökat i Sjöbo.

Generellt känner sig invånarna i de sydöstra delarna av Skåne otryggare i år jämfört med förra. Oron för inbrott har ökat i Sjöbo. Foto: Mostphotos.com

Så trygga känner sig invånarna i sydost

SYDOST.

Nu har trygghetsmätningen för lokalpolisområde Ystad, där kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo ingår, kommit. Enligt den samlade bedömningen är invånarna något otryggare i år än förra.

Av
Julia Pileby

Emma Brännman

I lokalpolisområde Ystad ingår, förutom Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo, också Ystad och Skurup.

Det samlade indexet för alla kommuner har i år stigit något, från 1,78 i fjol till 1,91 i år. Skalan går från 0 till 6, där 0 är "närmast obefintligt problem" och 6 är "alarmerande påtagligt problem". Svarsfrekvensen var i genomsnitt 64,9 procent av invånarna.

I Simrishamn har dock indexet förbättrats från förra årets mätning, från 2,06 till 1,56. Borrby utmärker sig. Där har indexet förbättrats till 1,56 från 2,56 i fjol.

För kommunen i helhet har oron för inbrott minskat och den generella tryggheten har ökat.

I Gärsnäs och Kivik har dock otryggheten ökat. Det största enskilda problemet är bilar som kör för fort.

Tomelillas totala index har ökat något, från 2,26 till 2,58.

Skadegörelse och trafikstörningar är de mest framträdande problemen. Otryggheten är något lägre i byarna än i Tomelilla tätort, men man oroar sig mer för inbrott.

Även i Sjöbo har indexet ökat något. Från 1,53 i fjol till 1,88 i år. Tryggheten vid resor med kollektivtrafik har ökat, liksom benägenheten att anmäla brott. Utanför centrum anses polisen bry sig om lokala problem mer än tidigare.

Problemen med att bilarna kör för fort är oförändrad i tätorten men har ökat utanför tätorten.

Buskörning med moped och mc upplevs som ett större problem i tätorten än utanför.

Oron för inbrott ökar också utanför tätorten.

I Skurups kommun visar mätningen att oron för att drabbas av brott har minskat och andelen som inte utsatts för brott är hög. Det finns dock en ökande problematik med narkotika samt trafik, det sistnämnda framför allt i Skurups tätort.

– Problemen i kommunen är fortfarande upplevelsen att bilar kör för fort. Polisen har hastighetsmätningar och från kommunens sida är det prioriterat att långsiktigt planera för byggandet av nya vägar på ett sätt som gör att hastigheterna hålls, säger Skurups kommuns säkerhetschef Malin Ekblad i ett pressmeddelande.

Totalt har 1200 enkäter skickats ut till medborgarna i Skurups kommun, 300 vardera i Skurup, Skivarp, Rydsgård och Abbekås. Skivarpsborna var mest benägna att delta och här var svarsfrekvensen 57, 4 procent. Lägst var svarsfrekvensen i Rydsgård med 46,5 procent.

Mätningen visar att Skivarps- och Abbekåsborna är mer nöjda med polisens arbete än de boende i Rydsgård och i Skurups tätort. Utsattheten för brott är fortsatt låg. Det finns dock en viss oro av att drabbas av inbrott. I Skivarp och Skurups tätorter finns också en känsla av otrygghet utomhus.

Det samlade indexet för Ystad hamnade i årets mätning på 1,50, vilket är ungefär på samma nivå som de senaste åren.

Utsattheten för brott har minskat och andelen som inte utsatts för något brott alls ligger på 86,5 procent. Oron att utsättas för brott är oförändrad, men ändå relativt låg, index 1,8.

Den konkreta känslan av otrygghet har också minskat, från index 1,9 till 1,6. Andelen personer som känner sig trygga i olika miljöer har totalt sett ökat.

Publicerad 20 November 2018 09:30