Foto: Mostphotos

Strulig rapportering – hot mot personalens säkerhet

Arbetsgivare: "Vi måste ha hjälp av en helt annan lagstiftning"

YSTAD/TOMELILLA.

Under loppet av bara några timmar utsattes ambulanspersonal två gånger för hot och våld från en man de skulle hjälpa. Nu kräver Arbetsmiljöverket att ambulansföretaget blir bättre på att rapportera allvarliga incidenter.
– Vårt arbetsklimat blir allt hårdare men vi har ingen hjälp av nuvarande lagstiftning, säger Lucas Johansson, regionchef för Samariten Ambulans i Skåne.

Av
Markus Celander

Anledningen till Arbetsmiljöverkets inspektion hos Samariten Ambulans station i Ystad var två händelser som inträffade en septemberdag på allmän plats i Tomelilla, förklarar Lucas Johansson.

– Det var just det faktumet att två händelser inrapporterades samma dag som stack ut och föranledde Arbetsmiljöverkets inspektion hos oss.

Samme man var inblandad vid båda tillfällena.

– Han var berusad och uppträdde hotfullt och aggressivt mot vår personal när de skulle omhänderta honom. De gjorde som de skulle – avvek. Men bara en timme senare får en annan av våra ambulanser larm om att åka dit. Då hade mannen somnat, men han kvicknade till och blev hotfull igen.

Men detta hade väl inget att göra med snabbheten i er inrapportering?

– Nej, men när Arbetsmiljöverket kom hit så såg vi över det i sin helhet. Och visst, det kan bli smidigare, men vi använder Region Skånes avvikelsesystem.

Detta avtal innebär för Samaritens del att deras ambulanspersonal endast kan rapportera in allvarliga hot på sjukhusens akutavdelningar, då det endast är där de kan få tillgång till systemet.

– Det kan bli trögare då, jag vet ju själv hur det är, ska du gå av ditt morgonpass kanske du inte är sugen på att ta dig till ett sjukhus för att rapportera, utan du väntar tills du ska börja jobba nästa pass.

Arbetsmiljöverket kräver att Samariten Ambulans blir snabbare på att rapportera till dem om allvarliga hot. Därför ska det nu bli möjligt för ambulanspersonalen att ringa in och rapportera direkt till företagets driftsjourer, som i sin tur direktanmäler till Arbetsmiljöverket, berättar Lucas Johansson.

– Vi har alltid sett allvarligt på hot och velat utreda dessa själva innan vi anmält till Arbetsmiljöverket. Vi kommer att utreda lika grundligt som tidigare, men först efter att vi rapporterat till Arbetsmiljöverket.

Lucas Johansson menar att problemen kring säkerhet och trygghet för blåljuspersonal kräver ny lagstiftning.

– Det optimala vore ett register på hotfulla personer och adresser, så att SOS Alarm direkt kan förvarna uttryckande ambulanspersonal, som då kan förbereda sig. Men ett sådant register är inte tillåtet i Sverige. Sedan är det ju så att vi aldrig kan värja oss helt mot situationer som den i Tomelilla, med en oidentifierad man på allmän plats.

Publicerad 01 November 2018 12:46