Foto: Mostphotos.com

Efter torkan – kommunen ser över framtidens vattenförsörjning

SJÖBO.

Den varma och torra sommaren satte fokus på vattenfrågan i Sjöbo. Nu ska kommunen börja titta över den tekniska utrustningen för att vattenförsörjningen i framtiden ska vara säkrad.

Den torra sommaren och utbyggnaden med allt fler hushåll som ska kopplas på vattensystemet gör att kommunen nu vill se över den tekniska utrustningen för att säkra vattenförsörjningen i framtiden.

– Vi ser efter en sådan här sommar att vi på sikt måste göra något åt den tekniska utrustningen. Vi har ett vattenverk som byggdes på 50–talet och det måste ses över, säger Jesper Andersson, chef för tekniska förvaltningen i Sjöbo.

Kommunen har lång framförhållning och Jesper Andersson menar att man tittar mot en horisont 40 år framåt i tiden.

– Inom tio år behöver vi ha ha utrett situationen och tagit reda på vad som behöver göras, säger han.

Kommunen växer också, något som bidrar till ytterligare belastning på den tekniska utrustningen.

– Den här sommaren var en lämplig startpunkt för att göra vattenfrågan aktuell.

Nu kommer kommunen att kontakta sin konsult.

– De kommer att få titta på vattenverket och göra prognos på hur mycket som kommer att behöva produceras 2030 och hur stor befolkningen kommer att vara då för att kunna se vad som behöver byggas ut och säkras upp, säger Jesper Andersson.

Publicerad 01 November 2018 11:56