Fotot är hämtat från ett annat tillfälle.

Foto: Mostphotos

Först ut att undersökas av Scandivanadium – mark i Fågeltofta och Killeröd

Samtliga ansökningar beviljade för jakt på mineraler

TOMELILLA.

Efter att ha fått samtliga ansökningar om att få leta mineraler i Skåne beviljade presenterar Scandivanadium Ltd nu de första planerna för undersökningsarbetet. Först ut att undersökas är markägarna i områdena Fågeltofta och Killeröd.

Det är sedan tidigare klart att Bergstaten har beviljat företaget Scandivanadium Ltd samtliga elva ansökningar som gäller tillstånd att leta efter mineraler i olika områden i Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Ystad och Sjöbo för att bland annat utvinna vanadin.

Metallerna behövs till batterier som kan lagra energi från förnyelsebara källor, till exempel sol– och vindkraft.

Nu har företaget tagit ytterligare ett steg i processen att finna mineralerna. Obligatoriska arbetsplaner för undersökningsarbetet har skickats ut till de markägare som är först ut. Det blir markägarna i områdena Fågeltofta 1, kring Bondrum, och Killeröd 1, ett område kring Onslunda.

– Skälet till att vi sökt tillstånd i flera områden är att vi verkligen vill hitta en plats som är lämplig dels ur ett geologiskt perspektiv, dels miljömässigt och socialt. Att vi undersöker ett område betyder inte att vi vill bryta vanadin just där, utan målet är att så snabbt som möjligt kunna avgränsa oss till betydligt färre och mindre områden för fortsatta undersökningar, säger David Minchin, geolog och vd på Scandivanadium i ett pressmeddelande.

Undersökningarna kommer att bestå i att företaget gör provborrningar på marken. Tre borrhål kommer att borras och varje hål kommer att ta ungefär 2–3 dagar att borra beroende på djupet, vädret och bergskvaliteten. Borrhålen kommer att nå ett maximalt djup på 125 meter ner i marken och undersöka berggrundens sammansättning.

Arbetet är tänkt att starta i december och pågå under vintern.

– Målet är att markägarna inte ska märka att vi varit där när vi lämnar platsen. Och det synsättet präglar allt vårt arbete. Vi vill utvinna vanadin för att bidra till att lösa klimatkrisen, och då är det självklart att också utvinningen ska påverka människor och miljö så lite det bara går, avslutar David Minchin.

Ersättningar för eventuella skador och intrång kommer att utgå enligt minerallagen, samt ett privat avtal mellan Scandivanadium och fastighetsägare.

Publicerad 25 October 2018 07:00