Marinbiologen och läraren Leonor Lavröd är en av dem som ska visa och berätta om plankton.

Marinbiologen och läraren Leonor Lavröd är en av dem som ska visa och berätta om plankton. Foto: Arkiv/Markus Celander

Kolla in plankton under höstlovet

Av
Markus Celander

YSTAD. Marietorps naturskola startar sin marinpedagogiska verksamhet inomhus under höstlovet, då det erbjuds gratis aktiviteter i lokalen på Spanienfararegatan 2 i Ystad. Inomhusverksamheten där kommer sedan att pågå till och med den 22 februari. Projektet, som heter ”Vad vore livet utan plankton?”, möjliggörs genom medel från Havs- och vattenmyndigheten, och bland annat får deltagarna studera plankton på nära håll med hjälp av USB-mikroskop.

Fortsättningsvis kommer det att erbjudas marinpedagogiska inomhusprogram för förskoleklasser under vecka 46–50, och nästa år till årskurs 3 och 5 under vecka 3–7 och till högstadiet och gymnasiet under vecka 4–7.

Men närmast väntar höstlovsaktiviteterna den 29 och 30 oktober för kommunens fritidsverksamhet i åldern 6–12 år och den 31 oktober och den 1 november kan allmänheten boka in sig. Höstlovsaktiviteterna sker i två pass om dagen, klockan 9–11 och klockan 13–15.

Publicerad 19 October 2018 00:00