Foto: Arkiv/Kristian Ördell

Kommunen godkänner rivning av statarlängan

Av
Markus Celander

YSTAD. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner rivning av den gamla statarlängan vid Källsjörondellen, vid E65-infarten till Ystad. En förutsättning för att Sune Fyrner på Semus Invest skulla köpa fastigheten och göra något av den var att han fick riva de två nedgångna byggnaderna, statarlängan och ett mindre hus intill.

– Vi är glada och nöjda över att de fatta ett klokt beslut på Ystads kommun. De har tagit till sig de sakargument vi haft, säger Sune Fyrner till Lokaltidningen Ystad.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en detaljplan för två nya längor i samma stil som sammantaget ska ha elva lägenheter.

Publicerad 18 October 2018 12:01