Foto: Robert Pelli

Deprimerad kvinna dog – kritik mot psykiatrivården

Av
Markus Celander

YSTAD. IVO, inspektionen för vård och omsorg, kritiserar den psykiatriska vården i Malmö och Ystad efter att en 66-årig kvinna dött efter att ha drabbats av depression efter sin hjärtoperation.

I slutet av januari 2017, en månad efter hjärtoperationen som utfördes i Lund, överfördes kvinnan till psykiatrivården i Malmö och Ystad och fick antidepressiv medicin utskriven. Hon kände ingen förbättring och försökte vid ett tillfälle i april 2017 att begå självmord. En månad senare dog kvinnan och hennes anhöriga anmälde hjärtmottagningen i Lund samt psykiatrivården i Malmö och Ystad till IVO för att ha begått en rad allvarliga fel – bland annat skickat hem kvinnan trots kvinnan enligt sina anhöriga inte längre var i stånd att klara sig själv.

IVO friar hjärtvården i Lund och Ystad men kritiserar psykiatrivården i Malmö och Ystad för att inte ha varit ”mer aktiv” i fallet, och de borde även ”övervägt andra diagnoser och alternativa behandlingar när patientens tillstånd inte förbättrades vid oförändrad antidepressiv läkemedelsbehandling”.

Sju dagar efter sitt sista besök vid psykiatrin i Ystad, i maj 2017, dog kvinnan. IVO menar att hon här inte fick "sakkunnig och omsorgsfull vård", och att "den uppföljning av och information kring antidepressiv läkemedelsbehandling som skedde vid patientens sista besök vid psykiatrin i Ystad var bristfällig”.

Publicerad 19 September 2018 12:00