Förstföderskors förlossningsupplevelser ska studeras

Barnmorskan: "Otroligt viktigt"

YSTAD.

Över 600 kvinnors upplevelser vid barnafödsel på Ystad Lasarett ska nu undersökas i en tvärsnittsstudie. En negativ förlossningsupplevelse kan ha allvarliga effekter både för barn och moder. Därför ska man nu granska samtliga förstföderskor under 2017.

Av
André Kvist

En negativ förlossningsupplevelse kan ha allvarliga konsekvenser för mor och barn. Tidigare studier har påvisat konsekvenser som PTSD, ökad risk för depression efter förlossning och försämrad anpassning till moderskapet såsom komplikationer med amning och förlossningsrädsla.

Under ett och ett halvt år har man på Ystad Lasarett erbjudit samtalsstöd för kvinnor som haft en negativ upplevelse. Nu tar man nästa steg med en tvärsnittsstudie av förra årets förstföderskor.

– I studien ska jag journalgranska olika händelser som inträffar vid förlossningen för att hitta samband, berättar Christel Johansson, barnmorska, som utför studien som del i hennes masterutbildning på Malmö universitet.

Under sensommaren och under hösten ska mellan 600 och 650 kvinnors upplevelser studeras. Dels för att kvalitetssäkra vården men även för att se vad som kan förbättras.

– Det är otroligt viktigt att förlossningsupplevelsen blir den bästa möjliga, för kvinnans och barnets hälsa. Studier har visat att dessa upplevelser kan påverka en kvinna i många, många år.

Studien har fått godkänt av etiska nämnden i Lund och projektet ska vara färdigt i januari nästa år.

Publicerad 08 July 2018 07:00