Ny arbetsgrupp ska utveckla centrum

"Vi har en tydlig vision"

SKURUP.

Kommunstyrelsen har samtyckt till skapandet av en citygrupp som ska arbeta systematiskt för att utveckla centrum. Enligt motionen ska man satsa 1,9 miljoner de närmaste två åren men pengafrågan har skickats vidare och är inte avgjord.

Av
André Kvist

Efter en motion från Björn Hortevall (M) har kommunstyrelsen i Skurup beslutat att bilda en citygrupp. Tanken är att ett attraktivt centrum ska attrahera nya kommuninvånare och skapa fler jobbmöjligheter inom service och handel.

Enligt tjänstemännen krävs 1,95 miljoner de närmaste två åren för att satsningen ska få märkbar effekt. Då skulle man bland annat anställa en projektledare på halvtid. Men pengafrågan är inte avgjord. Hur mycket pengar det blir ligger nu på budgetgruppens bord.

– Vi tycker det är väldigt positivt att motionen fick bifall, men vi vill se till att vi är välrustade att jobba med citygruppen. Jag hade gärna sett att vi beviljats medel direkt men har full respekt för beslutet, säger Henrik Lundblad, näringslivsstrateg på Skurups kommun.

Att skapa en attraktiv stadskärna, av det som idag upplevs något fragmenterad, skulle på sikt skapa ett hållbart centrum. Arbetet ska ske i tre steg de kommande två åren.

– Det är antal processer. Tillsammans med invånare, politiker och experter ska vi först fastslå var centrum är någonstans. Det är inte så enkelt, alla har olika uppfattningar.

Vad kommer ske efter dessa två inledande år?

– Vi har en tydlig vision att skapa en attraktiv kärna med ett innehåll attraktivt för invånare och besökare, säger Henrik Lundblad.

Publicerad 05 July 2018 11:00