Samarbete hjälper långtidsarbetslösa

SKURUP.

”En väg tillbaka” är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Skurups kommun, som ska hjälpa arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete. Efter ett år har projektet lett till en stor ökning av antalet anställningar med statligt stöd i kommunen.

Av
Emma Brännman

"En väg tillbaka" ska ge möjligheter för personer med olika behov och kompetenser att komma ut på arbetsmarknaden.

– Det finns två huvudsyften med projektet. Det ena är att minska långtidsarbetslösheten i Skurup och det andra är att säkerställa och lösa framtida kompetens- och personalförsörjning, säger Natasha Regnell som är projektsamordnare i ett pressmeddelande.

Våren 2017 beslutade Skurups kommun och Arbetsförmedlingen att inleda samarbetet. I juni 2018 har projektet genererat en ökning av antalet anställningar med statligt stöd med nästan 200 procent. Cirka 25 procent av dem som har deltagit i projektet har fått en kommunal anställning och 10 procent har gått vidare till anställning inom det privata näringslivet.

Anställning med statligt stöd innebär att en arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd av arbetsförmedlingen, för att anställa personer som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan handla om personer som har varit arbetslösa en längre tid, är nya i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga.

Genom projektet kan kommunen och Arbetsförmedlingen erbjuda en person de kompetenshöjande åtgärder som krävs för att den ska kunna gå vidare till en vanlig anställning.

Det kan till exempel handla om uppdaterade kunskaper i programvara eller någon annan typ av utbildningsinsats i samarbete med vuxenutbildningen.

– Samarbetet med Skurups kommun präglas av ett gemensamt intresse av att klara den långsiktiga kompetensförsörjning som kommunen står inför, i kombination med att stötta arbetssökande att ta sitt nästa steg mot utbildning och arbete. Ett bra exempel på detta är en insats som gjordes i början av året, då arbetssökande och anställda inom extratjänster bjöds in för att lära sig mer om kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Även kommunens vuxenutbildning deltog med fokus på möjligheten att via studiestartstöd kunna utbilda sig inom vård och omsorg, säger Jan Andersson på arbetsförmedlingen.

Publicerad 03 July 2018 07:00