Anställningsbehov i Sjöbo

Brist på arbetskraft inom vård och omsorg

SJÖBO.

Sjöbo kommun kommer att behöva rekrytera nya medarbetare de närmsta åren.

Av
Maja Bergqvist

Prognoser över befolkningsutvecklingen jämförs med prognoser över personalomsättning i olika yrkesgrupper.

Cirka 30 personer går i pension i Sjöbo kommun varje år.

Exempel på yrken där det kommer att finnas ett anställningsbehov är förskollärare, undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare och chefer.

Mer information och länk till de lediga tjänsterna finns på Sjöbo kommuns hemsida.

Publicerad 01 July 2018 00:00