Ystads kommuns miljöpris 2018 till Krageholms gård

Av
Markus Celander

YSTAD. Motiveringen är att Krageholms gård har ett långvarigt engagemang inom vattenvård, miljöanpassat jordbruk och energiomställning. Gården beskrivs som en föregångare och pionjär när det gäller att använda nya metoder för att bruka jorden på ett miljövänligt sätt. Sex dammar har anlagts med start 2005, vilket minskar övergödningen i vattendrag. Dammarna har även gynnat den biologiska mångfalden i form av ett rikare fågelliv. Gården producerar egen solel genom två solcellstak vilket kan inspirera andra att ställa om till förnybar energi.

– Jordbruksmark omfattar en mycket stor del av Ystads kommun. Det är därför glädjande att i år kunna dela ut priset till Krageholms gård som under lång tid arbetat med miljöförbättrande åtgärder. De kan tjäna som inspiration till andra jordbruksföretag, säger Stefan Malmberg, ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Priset, som består av ett diplom och en prissumma på 10 000 kronor, delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 augusti.

Solcellstaken på Krageholms gård.

Solcellstaken på Krageholms gård. Foto: Christer Pålsson

Publicerad 29 June 2018 11:30