Skurup tar ett stort kliv för miljön

SKURUP.

Skurups kommun klättrar hela 122 placeringar när tidningen Aktuell Hållbarhet presenterar sin årliga ranking "Sveriges miljöbästa kommun".

Av
Emma Brännman

Skurups kommun hamnar i år på plats 87 av 290. Bäst i Sverige enligt den här rankingen är Helsingborg, sämst är Åsele kommun. Skurup får 21,35 poäng av totalt 44,5.

Kommunerna har även delats in i mindre grupper för att bättre kunna jämföras med liknande kommuner. I gruppen "Pendlingskommuner nära storstad" hamnar Skurup på plats 26 av 43. I Skåne län på plats 16 av 33.

Resultatet baseras till största delen på en enkät som skickats ut av Aktuell Hållbarhet. Data har även samlats in från Vattenmyndigheterna, Boverket, Kolada, Miljöfordon Syd, Ekomatscentrum, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och SKL. De kommuner som hamnar långt ner på listan har i de flesta fall inte svarat på enkäten.

Rankingen identifierar inte enskilda projekt, investeringar eller beslut. Men den visar, enligt Aktuell Hållbarhets chefredaktör Mikael Salo, att de kommuner som ligger i topp har politiker som prioriterar miljöfrågorna högt.

Hela listan finns att ta del av här.

Publicerad 29 June 2018 10:21