Sjöbo mitt i strömmen

SJÖBO.

Tyskland ska rädda södra Sveriges elförsörjning. Med en 30 mil lång kabelförbindelse hoppas Svenska kraftnät, och den tyska partnern 50 Hertz, på ett energigivande utbyte mellan länderna. Och kabeln planeras att gå rakt genom Sjöbo.

Efter samråd har Svenska kraftnät, den myndighet som ansvarar för stamnätet, beslutat att gå vidare med sträckan från Hurva station och Hörby, genom Sjöbo till Ystad. Från Ystad ska kabeln gå vidare genom Östersjön med slutdestination i nordöstra Tyskland, närmare bestämt Güstrow i Mecklenburg. Den kommande kopplingen mellan länderna kallas för Hansa PowerBridge.

Två olika förslag på möjliga vägar för kabeln presenterades i vintras och efter samråd och utredning har myndigheten bestämt sig för att sträckan från Hurva station till Ystad, genom Sjöbo, är den som sammantaget ger minst påverkan på natur- och kulturvärden, infrastruktur och boendemiljö.

– Nu fortsätter vi med närmare undersökningar. Det ska leda till ett sträckningsförslag på var kabeln föreslås läggas ned för minsta möjliga totalpåverkan och därefter sker ytterligare samråd i början av 2019, säger Carina Netterlind, pressansvarig vid Svenska kraftnät.

Som det syns på kartan nu är föreslagen utredningskorridor från 100 meter till ett par kilometer bred på sina ställen, vilket gör det svårt att i nuläget veta vilka som i slutändan kommer att beröras av arbetet. Arbetsområdet för att gräva ner kabeln blir cirka 15 till 20 meter brett. Kabeldiket i sig är cirka två till tre meter brett i markhöjd.

– Vid kommande samråd inhämtar vi ytterligare synpunkter och då kommer alla som berörs få komma med synpunkter, säger Carina Netterlind.

Först vid 2020 beräknar myndigheten att kunna ansöka om alla tillstånd och byggstart planeras till 2023 för att sedan ha kabeln i drift till 2026.

Syftet med kabeln är att södra Sverige har ett underskott på el, som kommer att öka när kärnkraften avvecklas, medan övriga Sverige i perioder har ett överskott på el från vattenkraft. I Tyskland ger den väl utbyggda vindkraften överskott i perioder och det är dessa överskott som länderna nu hoppas kunna dela med sig av genom förbindelsen.

Mer information om projektet finns på Svenska kraftnäts hemsida.

Publicerad 20 June 2018 08:00