Allaktivitetshuset i nya Skansenområdet

SIMRISHAMN. Trots att utredningen pekade ut fyra tänkbara placeringar har kommunstyrelsen nu beslutat att inte tilldela konsthallen och kulturhuset en specifik lokal. Men Allaktivitetshuset ska få plats någonstans inom Skansenområdet.

Kommunstyrelsen har låtit samhällsbyggnadsnämnden ta fram förslag på var det kommande allaktivitetshuset ska placeras. I den utredning som gjordes av Peter Bernholm, på uppdrag av kommunstyrelsen, pekades fyra tänkbara placeringar ut av ett framtida allaktivitetshus.

"...vi ville ta ett beslut så att det kan finnas med redan i detaljplanen"

De föreslagna lokalerna presenterades med för- och nackdelar och utredaren landade i att Skeppet, med en påbyggnad, skulle vara det bästa alternativet ur de tänkta verksamheternas synpunkt – men samtidigt det dyraste. Det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet skulle annars vara ett allaktivitetshus delat på två, mellan Jonabergshallen och Skeppet, då utan tillbyggnad. Lyckebyhuset, som nu omvandlas till museimagasin, beskrivs som det minst tillgängliga men med potential att bli ett kulturhus och bidra till utvecklingen av Skansenområdet.

Men ingen av dessa förslag antogs i Kommunstyrelsen. Karl-Erik Olssons (S) vinnande förslag var visserligen att placera allaktivitetshuset på Skansenområdet, men inte specifikt i Lyckebyhuset.

– Planarbetet påbörjas nu och vi ville ta ett beslut så att det kan finnas med redan i detaljplanen. Nu kan vi planlägga för allaktivitetshus och konsthall, säger Karl-Erik Olsson (S).

Enligt Karl-Erik Olsson blir det i Lyckebyhuset med en eventuell tillbyggand eller någon helt annan stans i Skansenområdet som ska ta form.

Förslaget innefattar också att en ny tjänst tillsätts som aktivitetssamordnare som, innan ett hus är på plats, kan hjälpa till på Fredsdalsgatan 7, tidigare aula på Österlensgymnasiet, som under tiden fungerar som samlingssal för flera föreningar.

"Nån gång kan man utreda ihjäl sig"

Förslaget fick kritik under kommunstyrelsens sammanträde, framförallt från Fi som ansåg att det skulle återremitteras då den föreslagna placeringen inte funnits med som ett alternativ i den utredning som gjordes. Och från moderaterna som ville att kommunen skulle föra dialog med seniorerna om lokal.

– Jag ser det som ett slag i luften. Nån gång kan man utreda ihjäl sig, säger Karl-Erik Olsson som hoppas att det ska vara ett allaktivitetshus på plats på Skansenområdet 2020.

Publicerad 05 June 2018 07:45

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag