P-brist och fortkörare stör Ystadborna

YSTAD.

Dålig standard på gång- och cykelbanor och bilvägar, för få parkeringsplatser för bil och medtrafikanter som inte följer trafikreglerna är några av de problem som kommuninvånare i Ystad oftast irriterar sig på enligt en undersökning.

Av
Markus Celander

Mellan den 15 mars och 8 april kunde boende i Ystad kommun svara på frågor i en digital enkät på kommunens hemsida gällande trafiken. 621 personer deltog i undersökningen, som ska utgöra ett underlag för framtida trafikplanering i kommunen.

Ojämna och eftersatta gång- och cykelbanor och bilvägar, p-brist och dåligt trafikvett – inte minst för höga hastigheter – är saker som många reagerar på enligt enkäten. Andra problem är att bussarna går för sällan, gångnätet eller cykelnätet hänger inte ihop, parkeringsplatser för bil ligger för långt ifrån bilistens målpunkt och det är svårt att veta var det är tillåtet att parkera.

Särskilt otrygga platser är där bilar inte håller hastighetsgränserna, avsaknad av övergångssställen, där det är dålig belysning, där det saknas cykelbana och cyklisten får cykla i körbanan samt där det är dålig sikt och där det är svårt att korsa vägen på grund av mycket trafik.

Vad gäller val av färdsätt vid vardagsresor väljer 68 procent bil, och för att fler skulle välja något annat alternativ än bilen svarade de flesta att då behöver buss eller tåg gå oftare, det ska gå snabbare att åka kollektivt än att ta bilen, kollektivtrafiken ska vara billigare och att man ska kunna lita på att kollektivtrafiken går enligt tabellen.

Publicerad 22 May 2018 08:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag