Granskning: upphandling av IT-tjänster kan förbättras

SJÖBO.

Nu har kommunens process för upphandling av IT-tjänster från tredjepartsleverantörer granskats av revisorer. Resultatet visar att den interna kontrollen bör förstärkas.

Revisorer har granskat kommunens process för upphandling av IT-tjänster från tredjepartsleverantörer hos Sjöbo kommun, Sjöbo Elnät AB och AB Sjöbohem. Revisionsfrågan har varit om kommunens och bolagens hantering av att kravställa IT-tjänster är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till IT-tjänster som verksamheterna köper.

Enligt revisorerna påvisar granskningen att det finns en förbättringspotential att ytterligare förstärka intern kontroll relaterat till hur IT-tjänster upphandlas inom Sjöbo kommun samt övervakas utifrån servicenivåer och risk.

Publicerad 19 May 2018 06:00

Lokaltidningen Ystads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag