Nya kvoter ska rädda fisket

SIMRISHAMN. Fiskare börjar bli ett utrotningshotat släkte. För att behålla levande hamnar vill Simrishamns kommun och Länsstyrelsen Skåne att ansvarig myndighet överväger ett nytt kvotsystem.

Under de senaste åren har allt fler fiskare lagt garn och trål på hyllan. Att få en fiskenäring i mindre skala lönsam har blivit svårt, både på grund av myndigheters regleringar, ett minskande torskbestånd och en allt glupskare säl. Nu vill Simrsihamns kommun och Länsstyrelsen Skåne rädda fiskenäringen och Östersjöns hamnar. Tillsammans skickar de ett förslag på ny kvotfördelning till havs- och vattenmyndigheten.

Med ett nytt kvotsystem vill de gynna de mindre fiskebåtarna. Förslaget går ut på att en övervägande del av kvoten i östra Östersjön och hela kvoten i västra Östersjön permanent avsätts i regionala kvoter för fiskare som enbart fiskar torsk i Östersjön har en fartygsstorlek anpassad för landningar i mindre hamnar.

"Utan ett nytt system är fisket sannolikt förlorat för Östersjöns kustkommuner"

Kvotfördelningen föreslås fördelas utifrån volymen som fiskats i Östersjön de senaste tre åren och i förslaget menar kommunen och Länsstyrelsen Skåne att inga fiskare kommer att drabbas av inkomstbortfall, genom att fiskare med andra fiskemöjligheter kan ersätta Östersjötorsken med annan fisk. Förslagsställarna vill också öppna för möjligheten att kombinera sill- och torskfiske.

"Denna fråga är av oerhört stor betydelse för inte minst kustkommunerna. Utan ett nytt system är fisket sannolikt förlorat för Östersjöns kustkommuner", skriver man i förslaget.

Publicerad 17 May 2018 11:07