Färre elever behöriga till gymnasiet

TOMELILLA/SIMRISHAMN.

Gymnasiebehörigheten i både Tomelilla och Simrishamn har sjunkit med mer än 10 procent de senaste fyra åren. "Det är värdelösa siffror och inte ok", menar Christer Yrjas (C), familjenämndens ordförande i Tomelilla.

Trots satsningar på skolan sjunker elevernas skolresultat. Nya siffror från Skolverket visar att kommunerna på Österlen har större utmaningar än många andra kommuner i Skåne.

Av Tomelillas ungdomar var det läsåret 2016/17 endast 71,7 procent som efter avslutad grundskola var behöriga att söka vidare till gymnasiet. Det är en minskning med 10,4 procent i jämförelse med läsåret 2013/14.

– Det är värdelösa siffror och inte ok. Vi kämpar för att få upp siffrorna och förbättrade skolresultat är fokus, säger Christer Yrjas (C), ordförande i familjenämnden i Tomelilla.

Enligt honom saknas varken resurser eller kompetenta lärare. Faktum är att Tomelilla är den kommun i Skåne där antalet behöriga lärare ökat mest, med hela 17,1 procent och kommunens skolor är nu uppe i 82,6 procents behörighet bland lärarna.

Vad de sjunkande elevresultaten beror på kan Christer Yrjas inte svara på men menar att det i grund och botten är en ledarskapsfråga.

– Skolchef och rektorer måste visa vägen, och vi är på rätt väg, säger Christer Yrjas (C).

Simrishamn hade ett något bättre utgångsläge än Tomelilla från början men där har resultaten sjunkit än mer. Från att ha haft 86,7 procent behöriga elever efter avslutad grundskola läsåret 2013/14 är kommunen nu nere på 75,8. En minskning med 10,9 procent.

Kommunen har inte heller haft samma positiva utveckling när det kommer till lärarbehörighet och Simrishamns skolor har idag endast 75,5 procents behöriga lärare.

Enligt Christer Grankvist, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Simrishamn, är siffrorna inte förvånande.

– Vi var en av de kommuner som tog emot flest nyanlända och i huvudsak är det förklaringen till att siffrorna förändrats i Simrishamn. Behörigheten bland svenskfödda elever efter årskurs nio var inför detta läsåret 92,3 procent. Men antalet behöriga till gymnasiet ska öka, det har BUN fastslagit och vi har helt fokus på det här och jobbar stenhårt 2018 för att lyfta resultaten, säger Christer Grankvist (S).

Ungdomar i båda kommunerna på Österlen har sämre förutsättningar än elever i Skåne län i stort där snittet för gymnasiebehörigheten i hela Skåne är 80,4 procent.

Publicerad 17 May 2018 08:30