Kurs i kris för Sjöbobor

SJÖBO.

Regeringen vill att alla tar ett större ansvar vid en eventuell kris. I Sjöbo håller Svenska Lottakåren i en heldagsutbildning för den som vill bli bättre förberedd.

Det är officiell krisberedskapsvecka och i dagarna kommer broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i brevlådan. Syftet är att göra oss bättre förberedda på konsekvenserna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Hos många väcker säkert broschyren en känsla av oro – snarare än handlingskraft.

För den som då behöver lite hjälp på traven att ta till sig av budskapet som regeringen vill förmedla anordnar Svenska Lottakåren utbildningen ”Sköt dig själv – bli redo för en samhällskris” i Sjöbo.

– Individen har ett jättestort ansvar under första tiden av en kris. Man har ett stort ansvar för att se till att man har mat, vatten, värme och kommunikation som fungerar, säger Maria Öst, kommunikatör på Svenska Lottakåren.

Utbildningen har redan anordnats på många platser i Sverige och anledningen till att den nu kommer till Sjöbo var för att Svenska Lottakåren blivit kontaktad av Sjöbobor som önskade att få utbildningen lokalt, berättar Maria Öst.

Svenska Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation som engagerar kvinnor och ett av deras viktigaste uppdrag från regeringen att just informera om kriser och totalförsvar.

– Vår målsättning är att fler ska göra ett aktivt val att vilja stötta samhället, just för att skapa en robusthet. Det handlar om att kunna hjälpa till och inte vara en belastning. säger Maria Öst.

Under utbildningen får deltagarna kunskap om hur det svenska beredskapssystemet fungerar, vem som ansvarar för vad och hur kommunens och individens ansvar ser ut. Skulle exempelvis elförsörjningen slås ut av en storm har kommunen ansvar för, förutom att avvärja problemet, de medborgare som är svårt sjuka eller av andra anledningar inte kan sköta sig själva. Det gör att många förväntas klara sig själva under den första tiden i en kris. Under utbildningen presenteras ett par tänkbara scenarion som deltagarna får reflektera kring hur de skulle agera och vad de skulle behöva ha hemma för att klara sig.

Utbildningen hålls den 7 juni klockan 9 till 17 på Gamla torg 10. Det är kostnadsfritt och Svenska Lottakåren bjuder på lunch. Föranmälan görs via Svenska Lottakårens hemsida eller via organisationens facebook-sida.

Publicerad 16 May 2018 07:30