Ett steg närmare efterlängtad aktivitetspark

SJÖBO.

Nu har det första spadtaget till den nya aktivitetsparken tagits. Första delen av bygget blir att flytta jordmassor där skaterampen ska ligga.

Entreprenören, Gustav R Johansson, har nu dragit igång arbetet med Sjöbos aktivitetspark. Området har stängslats in och första åtgärd blir att flytta jordmassor i området.

– Det ska både grävas upp för skaterampen och fyllas ut i andra delar av området, säger Åsa Löfgren, som är projektledare.

Parken ska stå klar i november och kommer att kosta 9 miljoner kronor.

Kommunen har sökt bidrag för stöd till utemiljöer hos Boverket och det blev beviljat hösten 2016. För att pengarna ska falla ut i projektet måste det vara slutredovisat till Boverket senast den 27 november 2018.

Kommer ni att kunna hålla tidsplanen?

– Vi hoppas att vi klarar det, säger Åsa Löfgren.

Under arbtetets gång kommer cykeltrafiken runt Malenas park att påverkas.

– Malenas park är ju en knutpunkt för alla som cyklar i Sjöbo. Under arbetet kommer vi att stänga av cykelvägarna runt parken och leda om trafiken via alternativa gång– och cykelvägar, säger Åsa Löfgren.

När parken står klar finns det möjlighet för att spela boule, åka skate/kick, utöva parkour eller bara vara där och umgås.

Publicerad 16 May 2018 06:00