Rydsgårds AIF får 400 000 kronor

RYDSGÅRD.

Lokaltidningen har tidigare berättat om att Rydsgårds AIF ansökt om närmare 400 000 kronor av Skurups kommun, för att rusta upp sina klubblokaler. Nu har det ekonomiska bidraget beviljats.

Rydsgårds AIF ansökte om exakt 396 875 kronor i bidrag för renovering av föreningens klubblokal vid Granhällans IP. Föreningen har låtit göra en oberoende besiktning av lokalen i syfte att få en bättre bild av fastighetens nuvarande status. Besiktningsprotokollet visade att fastigheten är i stort behov av renovering.

– Senast som lokalerna renoverades var någon gång på 1980-talet, och då användes fel material på flera ställen. Elen är inte godkänd enligt dagens standard och ventilationen är otillräcklig, har klubbens ordförande Roger Svensson tidigare berättat för Lokaltidningen.

Renoveringsbidraget betyder att stora förbättringar kan göras i klubbhuset och att Rydsgårds AIF kan fortsätta att hålla aktiviteter för barn och vuxna.

Publicerad 11 May 2018 00:00