Priser inom vård- och omsorg ändras

SJÖBO. Kommunfullmäktige har beslutat om att en rad avgifter inom vård- och omsorg i kommunen ska ändras. Förändringarna gäller från och med den 1 januari 2019. De förändrade taxorna gäller främst hemsjukvården där tidigare avgiftsnivåer ändras till avgift per besök, 100 kronor. Det innebär att den särskilda avgiften för utprovning av hjälpmedel utgår och istället debiteras som besöksavgift.

Dessutom föreslås en ändring avseende debitering för beslut om HUR (Hälsa-Utveckling-Resurser). Förändringen innebär att insatsen föranleder avgift enligt hemtjänstnivå 1.

Även lunchpriser för pensionärer, lunch i form av matdistribution och timtaxa för hemtjänst knyts till prisbasbeloppet.

Publicerad 10 May 2018 00:00