V vill öppna baden i kommunen

SJÖBO.

Vänsterpartiet i Sjöbo vill att kommunen utreder möjligheterna till utökade öppettider på friluftsbaden.

Av
Julia Pileby

I en motion föreslår Vänsterpartiet att kommunen utreder möjligheterna till utökade öppettider på kommunens friluftsbad. Vänsterpartiet föreslår också att utskottet får ett tilläggsanslag för att ta bort avgifterna på friluftsbaden.

Motionen har remitterats till kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet för yttrande senast den 31 juli 2018.

Publicerad 15 April 2018 08:00