Landshövdingen besökte Mossbylund

Av
Emma Brännman

MOSSBY. I onsdags besökte landshövding Anneli Hulthén Hotell Mossbylund. Syftet med landshövdingens företagsbesök är att få en bild av de lokala förutsättningarna i olika branscher, runt om i Skåne. På Mobssbylund diskuterade landshövdingen tankar och idéer kring företagarlivet på sydkusten med ägarparet Ingrid och Peter Svensson. Medverkade gjorde även kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S).

Samtalet för dagen hade fokus på vilka förutsättningar som företag med verksamhet lite utanför pendeltrafikssträckningar, infrastruktur, digitalisering och så vidare har. Anneli Hulthén menar att lärdomarna hon drar av de lokala besöken har en effekt på det regionala näringslivsarbetet.

– Det jag tar med mig tillbaka kan till exempel handla om frågor som verkar hanteras olika av myndigheterna i respektive kommun. Det behöver vi titta närmare på och försöka nå en större samstämmighet, säger hon i ett pressmeddelande.

Publicerad 13 April 2018 14:35