Ska även Skurups kommun införa robotar som utför handläggarnas arbetsuppgifter?

Ska även Skurups kommun införa robotar som utför handläggarnas arbetsuppgifter? Foto: Mostphotos.com

Centerpartiet vill se en handläggarrobot

SKURUP. Centerpartiet i Skurup har motionerat flitigt på sistone. Bland annat vill de utreda möjligheterna att sluta fadderboendeavtal samt införa en handläggarrobot.

Av
Emma Brännman

Trelleborgs kommun var först i Sverige med att använda en så kallad handläggarrobot. Det är en programvara som kan utföra arbetsuppgifter som en mänsklig handläggare gör.

"Handläggarroboten jobbar till exempel med ärenden som rör ekonomiskt bistånd, ansökan om serviceinsatser och trygghetslarm samt vissa former av avgiftshantering. Centerpartiet är positivt till ny teknik och kostnadseffektiva lösningar för att möta framtidens utmaningar och skapa en smartare välfärd. Därför tycker vi det är intressant att även i Skurups kommun börja använda en handläggarrobot" skriver Centerpartiet i sitt förslag.

I ett annat förslag lobbar partiet för att avsätta en miljon kronor av kommunens budget till att utveckla landsbygden.

"Bidrag ska kunna sökas av ideella föreningar och byalag som jobbar aktivt för en levande landsbygd, dock inte av privatpersoner och företag. Exempel på hur pengarna kan användas är att föreningar på landet ska kunna söka upp till till exempel 75.000 kronor vardera för olika typer av projekt och satsningar som utvecklar landsbygden" skriver Centerpartiet.

I en tredje motion vill partiet utreda möjligheterna att sluta fadderboendeavtal med frivilligorganisationer, gällande asylsökande personer som fyllt 18 år i väntan på beslut.

"Vi är övertygade om att det är bäst om den unge får vara kvar i kommunen där den har sin skola, sina kompisar och sitt nätverk. Ett kommunalt boende innebär dock höga kostnader. Centerpartiet i Skurup vill därför undersöka möjligheten att göra som en del andra kommuner har gjort, nämligen att sluta ett fadderboendeavtal med Röda korset, Svenska kyrkan eller annan frivilligorganisation. Vi räknar med att ett fadderboendeavtal är en kostnadseffektiv lösning med god möjlighet att hålla en hög kvalitet. Krav på studiegång eller arbete samt skötsamhet är också rimligt att ställa för att den unge ska få bo kvar".

Publicerad 12 April 2018 15:53