Simris självförsörjande dygnet runt

SIMRIS. Den skånska orten Simris på Österlen sätts på världskartan. Den här veckan blir de 150 hushållen för första gången självförsörjande genom förnybar och lokalproducerad energi från vind- och solkraft under dygnets alla timmar.

Av
Andreas Holm

Anna Fröjd

– Projektet är, vad vi vet, det första av sitt slag i hela världen och först i Sverige. Om allt går som det ska kommer Simris vara självförsörjande dygnet runt i framtiden, säger Johan Aspegren, kommunikationschef på Eons energidistribution, som berättar att projektet lockat besökare från hela Europa.

Energibolaget Eon står bakom projektet där ett lokalt energisystem, ett så kallat mikronät, byggts upp. Vindkraftverk och solcellsanläggningar ger de boende i Simris elförsörjning. Men byn är även kopplat till en nätstation med batteri och ett reservkraftverk som drivs på enbart förnybart bränsle. Allt för att säkra upp att det finns el till hushållen.

Den 18 oktober drog projektet igång. Byn är en av sex spjutspetsprojekt för förnybar energi i Europa, inom det stora EU-projektet Interflex. I december gjordes ett kort test och sedan dess har det gradvis byggts upp.

– Fler och fler vill bli självförsörjande av förnybar energi och det känns oerhört bra att så pass många ville hänga med på tåget i Simris.

Denna vecka är första gången som de 150 hushållen i byn kommer att vara självförsörjd med energi från sitt eget nät dygnet runt under en hel vecka. Tidigare har systemet bara testats under dagtid i en veckas tid.

– Det gick bra första gången. Nu provar vi full ut. Det positiva med systemet är att vi snabbt, inom 20 millisekunder, kan byta till det fasta nationella elnätet om det blir problem. Inga hushåll kommer märka av det, säger Johan Aspegren.

Det blir inte bara en ren miljövinst utan för hushållen kan det på sikt kännas i plånboken.

"Projektet är det första av sitt slag i hela världen"

– Kostnaden per kilowattimme blir ju billigare, dels ökar miljömedvetandet, säger Johan Aspegren.

Redan nu har flera hushåll installerat egna solpaneler på taken, vilket gör att Eon både kan låna energi från deras batteri mot en ersättning, eller tvärtom, att Eon fyller på deras batteri när elproduktionen minskar.

Inom kort kommer också en rad hushåll inleda ännu ett projekt. Genom att Eon ska kunna gå in och styra elanvändningen.

– Vi kanske höjer eller sänker temperaturen på varmvattnet med en grad eller innertemperaturen med en halv grad. På sikt kommer man se stora skillnader i kostnad och förbrukning, men inte känna någon skillnad i värmen.

Projektet pågår fram till 2019.

Publicerad 09 April 2018 14:16