Unga i Tomelilla dricker mer.

Unga i Tomelilla dricker mer. Foto: Mostphotos

Oroande alkoholvanor bland högstadieelever i Tomelilla

TOMELILLA. Alkoholkonsumtionen bland högstadieelever i Tomelilla fortsätter att öka.

Sedan 2016 ingår Tomelilla kommun i ett forskningsprojekt från Malmö universitet. Genom årliga drogvaneundersökningar vill forskarna se om den så kallade Öckerömetoden har önskad effekt. Tomelilla är en av fyra kommuner som sedan 2016 arbetar med metoden som går ut på att jobba förebyggande genom att fokusera på de vuxna kring ungdomarna och deras attityder kring de ungas alkohol-, tobak- och narkotikaanvändning.

Tomelilla kommun stack ut efter den första undersökningen som den kommun med högst andel högstadieelever som testat alkohol. I år har de andra tre kommunerna i projektet: Hörby, Skurup och Osby, alla förbättrat sina resultat och andelen elever som testat alkohol har där sjunkit.

–På det hela taget minskade det lite grann men Tomelilla stack ut, säger Björn Johnson, professor i socialt arbete och en av två projektledare för forskningsprojektet.

– I Tomelilla hade det ökat medan de andra minskat.

Från första mätningen på lite drygt 49 procent har det under 2017 ökat till hela 52 procent av Tomelillas högstadieelever som testat alkohol. Enligt nationella undersökningar är det 38 procent av niondeklassarna som testat alkohol. En andel som minskat sedan början av 2000-talet. Ungdomar generellt dricker mindre idag än tidigare – men inte i Tomelilla. Ronja Mårtensson, socionom och fältassistent i Tomelilla oroas över utvecklingen.

– Det är skrämmande. Vi har en jättehög andel högstadieelever som har druckit, säger Ronja Mårtensson.

Med stöd i Öckerömetoden jobbar hon med information till föräldrar om de unga i kommunens konsumtion. På föräldramöten och genom ett regelbundet nyhetsberv påminner hon föräldrar att ha extra koll på sina ungdomar, våga fråga och prata om det här och att aldrig bjuda ungdomarna på alkohol.

– Jag har fått intrycket att det finns väldigt straka pro-alkohol normer i Tomelilla och att det är vanligt att föräldrar bjuder sina ungdomar på alkohol vilket man kan höja på ögonbrynen åt. All forskning visar nämligen att ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma oftare är alkoholkonsumenter och att fler av dem dricker sig berusade. Man ska undvika att bjuda sina barn, säger Björn Johnson, Malmö universitet.

Enligt honom är det för tidigt att dra några vetenskapliga slutsatser på resultaten. Projektet pågår till och med 2019 och två mätningar till ska göras, en i höst och en hösten 2019.

– Vi vet att det kan variera en del från år till år. Man ska inte tolka in för mycket från resultatet från två ensktaka år, säger Björn Johnson.

Ronja Mårtensson hoppas att det arbete hon lägger ner snart ska börja synas i mätningarna.

– Jag hoppas att det kommer att sjunka och verkligen ge effekt och att föräldrarna börjar öppna upp och vågar prata med sina barn om det här. Många föräldrar har själva testat alkohol tidigit och tycker kanske att de har klarat sig bra ändå. Och visst är det många som dricker alkohol, men inkörsporten är oftast tobak. Vi behöver fånga upp det i tid.

Publicerad 09 April 2018 13:58