EU-ministern till Ystad

YSTAD.

Nästa vecka kommer EU– och handelsminister Ann Linde till Ystad för att genomföra ett EU-handslag. Det blir startskottet för att öka kunskapen kring EU-frågor.

Av
Julia Pileby

Onsdagen den 18 april samlas förtroendevalda lokala politiker, kommuntjänstepersoner och skolklasser på Ystads teater för att delta i ett EU-handslag.

Det är EU- och handelsminister Ann Linde som kommer och genomför handslaget. Syftet med dagen är att öka kunskapen kring EU-frågor för Sösk-kommunerna.

Den planerade EU-dagen i Ystad den 31 januari blev uppskjuten och på onsdag är det alltså dags. Det är SÖSK, Sydöstra Skånes Sammarbetskommitté, som tillsammans med Europa Direkt SydSkåne står bakom arrangemanget.

Själva EU–handslaget genomförs för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Under dagen hålls även utbildningar för tjänstemän och politiker från Skåne och Blekinge. Föredragen handlar om EU:s beslutsprocess, när det är lämpligast att komma in med de regionala perspektiven samt vilka av EU:s sakfrågor som har stor betydelse för kommuner och landsting.

Publicerad 06 April 2018 06:00