Zimmermans backe.

Zimmermans backe. Foto: Jorchr/Creative commons

Bidrag till biologisk mångfald i Bräknehus

Av
Emma Brännman

SKURUP. Skurups kommun har beviljats bidrag av länsstyrelsen för restaurering av Bräknehus, när totalt 6,2 miljoner delas ut till skånska kommuner och föreningar inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Målet med satsningen är ett ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, att göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård.

Restaureringen som Skurups kommun får bidrag för gäller en minskning av andelen lövsly och tillförande av död ved i området, samt borttagning av minst tio riskträd. Projektet syftar till att öka intresset för naturupplevelser och utomhuspedagogik samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. För projektet får kommunen 84 317 kronor.

Det lilla skogsområdet Bräknehus har en elbelyst motionsslinga på 730 meter och ligger precis vid foten av Zimmermans backe. Området har en rik växtlighet med många olika trädslag och ett fågelliv i särklass, enligt Skurups kommun.

Publicerad 29 March 2018 13:52