Höjt barnbidrag för 3000 Ystadsfamiljer

YSTAD.

I fredags trädde det höjda barn– och studiebidraget i kraft. Det innebär att barnfamiljer får 200 kronor extra i plånboken.

Av
Julia Pileby

En bit in i valåret infriar Socialdemokraterna ett av sina vallöften: det höjda barnbidraget.

Från och med på tisdag får barnfamiljer 200 kronor extra i plånboken, då barnbidraget höjs till 1250 kronor.

Det är första gången sedan 2006 som både barnbidraget och studiebidraget höjs, studiebidraget höjdes senast för tio år sedan.

I Sverige rör det sig om 1,3 miljoner familjer som får höjt barn– eller studiebidrag.

För Ystads del är det 3000 familjer som får mer pengar i plånboken.

– Att jämna ut skillnaderna är en av Socialdemokraternas principer för att bättre samhälle för alla. Detta är en välbehövlig höjning för att kunna möta upp de utgifter som barnfamiljer har, säger Kent Mårtensson (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

– Genom att investera i våra barn investerar vi också i framtiden. Det här är en satsning jag är mycket stolt över, fortsätter Kent Mårtensson.

Höjningen på 200 kronor gäller från 1 mars 2018.

Den nya bidragsnivån tillämpas även på studiebidrag från den 1 mars. De studerande kommer att få en retroaktiv utbetalning i juli 2018 motsvarande höjningen. Studiebidraget betalas ut till ungdomar som fyllt 16 år och maximalt fram till och med vårterminen det år de fyller 20 år.

Publicerad 19 March 2018 10:00